Day

december 9, 2022
09
dec

Indkaldelse til ordinært borgermøde

Tisvilde Lokalråd indkalder til ordinært borgermøde i Tisvilde Idrætshus søndag d. 29. januar 2023 kl. 10.00

Vi inviterer til morgenmad, kaffe og the, og herefter starter generalforsamlingen.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022
  • Valg af medlemmer til Tisvilde Lokalråd
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der som vanligt være dialog om aktuelle emner, denne gang med overskrifterne ”Det gode liv i Tisvilde – når det ikke er sommer” og ”Grøn omstilling i Tisvilde”.