Ansøgninger

Tisvilde Lokalråd opfordrer lokale foreninger, organisationer og aktive borgere til at ansøge Lokalrådet om økonomisk tilskud til aktiviteter, hvis formål er at styrke almennyttige formål i Tisvilde.

Ansøgninger vil blive behandlet på førstkommende møde i Lokalrådet.

For at sikre at ansøgningen kan behandles rettidigt, skal Lokalrådet modtage ansøgningen senest to måneder før aktivitetens afholdelse.

Sådan ansøger du:

Ansøgningen skal være skriftlig, og skal indeholde formål og beskrivelse af aktiviteten, samt angivelse af beløb, og hvad der konkret ansøges til.

Samtidig skal der medsendes et budget for aktiviteten, samt oplysning om der søges tilskud fra andre foreninger/fonde eller lignende.

Ansøgningen sendes pr. mail til Lokalrådets kasserer Stig Sølvbjerg Hansen stigotius@outlook.dk 

Efter aktivitetens afholdelse skal der altid fremsendes en kort evaluering samt et regnskab for aktiviteten til Lokalrådet.