Aktuelt

NY hjemmeside

Vi har fået en ny hjemmeside!

Kig ind på den og bliv klogere på, hvad der sker i vores dejlige by, herunder Loppemarkedet, Jul i Lejet, Forår i Lejet, Sankt Hans og meget mere.

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00 Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at...
Læs mere
X