Vi varetager lokalsamfundets interesser ARRANGEMENTER Vi varetager lokalsamfundets interesser ARRANGEMENTER Vi varetager lokalsamfundets interesser ARRANGEMENTER

AKTUEL INFORMATION OM ÆNDRING PGA. COVID-19

I forbindelse med den aktuelle situation med COVID-19, har Tisvilde Lokalråd valgt at udsætte det årlige borgermøde i januar, således at det i stedet vil blive afholdt søndag d. 18. april 2021, i Idrætshuset i Tisvilde.

 

Rent i Tisvilde

Skrald fylder meget i danskernes bevidsthed og danner mange overskrifter i pressen hele året og derfor gør Lokalrådet i Tisvilde nu noget ved sagen. Sommeren er ved at være over os, og byen er allerede ved at vokse i antal og i år måske endnu mere, da de fleste holder deres ferie på hjemlige himmelstrøg....
Læs mere

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00 Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at...
Læs mere
X