Velkommen til vores nye hjemmeside
for Tisvilde Lokalråd

Så er den nye hjemmeside for Tisvilde Lokalråd klar til at gå i luften, og vi håber at alle vil tage godt i mod den.

Selv om der stadig er lidt der skal rettes til på siden, så har vi valgt at sætte siden i drift med det samme, og vil så i løbet af marts måned få de sidste ting på plads.

 

Venlig hilsen

Tisvilde Lokalråd

Kommende arrangementer

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00 Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at...
Læs mere
X