Indkaldelse til ordinært borgermøde

Tisvilde Lokalråd indkalder til ordinært borgermøde i Tisvilde Idrætshus søndag d. 30. januar kl. 10.00

Vi inviterer til morgenmad, kaffe og the, og herefter starter generalforsamlingen.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2020 og 2021
  • Valg af medlemmer til Tisvilde Lokalråd
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der som vanligt være indlæg og debat, denne gang over temaet:  ”Naturnationalpark Tisvilde Hegn”.

Related Posts