By

IS
13
okt

Tisvilde Lokalråd inviterer til valgmøde

I forbindelse med kommunalvalget inviterer Tisvilde Lokalråd til valgmøde om lokale emner.

Mødet afholdes mandag d. 25. oktober kl. 19.00-21.00 i Tisvilde Bio og alle er meget velkomne. Dørene åbner fra kl.18.

På mødet vil der deltage politikere fra alle 11 lister/partier som opstiller til Gribskov byråd. De vil bl.a. fortælle om deres ideer og holdninger til:

  • Trafik i Tisvilde
  • Overholdelse af lokalplaner for Tisvilde
  • Overholdelse og håndhævelse af bopælspligt i Tisvilde

Efter at alle politikere har fremlagt deres tanker og ideer, vil der være debat med mulighed for at stille spørgsmål.

Moderator og ordstyrer vil være journalist og forfatter Morten Hansted som bl.a. har haft ansættelser i DR; TV2; TV3 og Berlingske.

Da der er begrænset plads og for at undgå, at man kommer forgæves, vil der sælges billetter til valgmødet på nedenstående link til en pris af 25,- kr. Billetten kan om aftenen veksles til en øl/sodavand eller en kop kaffe. Tag gerne udprint af din billet med hvis muligt.

Caféen i biografen vil være åben for yderligere køb.

Vi håber at rigtig mange vil møde op denne aften og deltage i debatten om vores bys fremtid.

Vel mødt – Kom gerne i god tid!

 

Tisvilde Lokalråd

Link til billetter: https://www.tisvildebio.dk/vare/vaelgermoede/

16
jul

Ro på ! – Trafikken i Tisvilde – Opdatering d. 21. juli 2021

Trods vores indsigelser omkring for høj hastighed på Hovedgaden afviser Politiet fortsat – på grund af ulykke statistikken – at udvide zonen med max 40 km/t til mere end omkring Tisvilde Skole.  Dette tiltag er vi dog meget glade for og tænker det uforståeligt, at det ikke har været sådan for længst.   Tisvilde Lokalråd finder det dog meget bedrøveligt, at der skal ske ulykker før ting kan ændres – i stedet for fornuftige profylaktiske tiltag inden det sker. Endvidere tæller støj problematikken desværre heller ikke med i vurderingen – noget som er til dagligt gene for de mange som bor langs Hovedgaden.  Vi håber at der fra politisk side er kræfter, som vil arbejde for en mere trafiksikker Hovedgade – men også har støjproblemetikken på dagsordenen i den kommende kommunal valgkamp. Indtil videre kan vi glæde os over, at der er opbakning om max 40 km/t i en zone på ca. 250 m på hver side af skolen.

OPDATERING D. 16. JULI 2021

Tisvilde Lokalråd har fået tilbagemelding fra Nordsjællands Politi omkring vores ønske om max 40 km/t fartbegrænsning på Hovedgaden – strækkende fra Kastanje alléen til Tisvildeleje Station. Desværre var der umiddelbar ikke lydhørhed for bortset fra en mulig fartbegrænsning i en zone omkring Tisvilde Skole, hvilket selvfølgelig oplagt er relevant og burde være indført for længe siden. Lokalrådet har dog sendt en indsigelse hvor der ønskes, at denne zone udvides, da der trods angiveligt relativt få ulykker på strækningen bl.a er så dårlige oversigtsforhold, at der er behov yderligere, samt at de trafikmålinger der er foretaget ikke giver et retvisende billede af virkeligheden.

Vi håber meget vores indsigelse bliver positivt modtaget. Indsigelsen kan læses i dette link:

 

15
jul

Ny film om Tisvildeleje

For at sætte fokus på Tisvildeleje som helårsby, har Tisvilde Lokalråd i samarbejde med flere af byens erhvervsdrivende, fået fremstillet en film, som skal hjælpe med at præsentere byen udadtil.

Formålet med filmen er, at synliggøre Tisvildelejes mange muligheder for mennesker i alle aldre, og særligt at fremhæve Tisvildeleje som en by der lever hele året.

Det er hensigten at filmen dels skal vises på sociale medier og på Lokalrådets hjemmeside, ligesom den vil bl.a. vil blive vist i Tisvilde Bio.

I kan allerede nu se Tisvildeleje-filmen på forsiden af Tisvilde Lokalråds hjemmeside (tisvildeleje.dk), og på vores Facebook-side, hvorfra alle er velkomne til at dele filmen.

Vi håber at I vil tage godt imod initiativet og filmen.

 

Venlig hilsen

Tisvilde Lokalråd.

09
jul

Hjælpere til loppemarkederne søges

Årets loppemarkeder på Birkepladsen i Tisvildeleje er i fuld gang, men pga. Covid-19 restriktionerne er der brug for en del flere hænder end normalt.

Så hvis du har lyst til at give ”din by” nogle timer, så skriv meget gerne til Lokalrådet på loppemarkeder@tisvildelokalraad.dk  og fortæl med hvad- og hvornår du gerne vil hjælpe, så bliver du kontaktet hurtigst muligt (husk at skrive dit telefonnummer i mailen)

Alle timer tæller, og har du f.eks. lyst til at hjælpe med:

  • Opsætning/nedtagning af hegn
  • Opsætning af pavilloner, flagstænger mm.
  • Trafik og parkering foran stationsbygningen
  • Ad hoc-opgaver mm.

Så tøv ikke med at henvende dig, så vi fortsat kan have nogle fantastiske loppemarkeder i sommer.

Årets loppemarkeder afholdes hver lørdag frem til d. 21 august.

Vi håber meget at høre fra dig

 

Venlig hilsen

Tisvilde Lokalråd

05
jul

Ro på ! – Trafikken i Tisvilde

Tisvilde Lokalråd har igennem den senere tid haft fokus på trafikken i vores by – herunder specielt at alt for mange kører for hurtigt på Hovedgaden.

Lokalrådet har derfor sendt en anmodning til Politiet og Gribskov Kommune om, at der bliver hastighedsbegrænsning på 40 km/t over sommeren – men ønsker gerne med mere langsigtet tiltag for at bedre trafikforholdene.

Det vil øge trafiksikkerhed og begrænse den trafikstøj som mange langs Hovedgaden er plaget af. Vi finder det endvidere helt usædvanligt, at der ikke forefindes en generel hastighedsbegrænsning i forhold til Tisvilde Skole, hvilket Tisvilde Lokalråd også har pointeret overfor kommunen.

Vi håber på positiv tilbagemelding.

Som en venlig hentydning til os alle har vi fået fremstillet ny version af en dejlig plakat som er blevet hængt op på strategiske steder gennem byen med håbet om, at alle vil lette på speederen og nyde omgivelserne på vej til eller fra sommerlandet.

 

Du kan se Tisvilde Lokalråds brev i dette link:

19
maj

Loppemarkederne på Birkepladsen gennemføres

Politiet har netop givet tilsagn om, at Tisvilde Lokalråd kan gennemføre loppemarkeder på Birkepladsen henover sommeren, hvilket vi er meget glade for.

Salg af stadepladser vil foregå lørdag d. 29. maj kl. 9.00 – 11.00 på Birkepladsen. (Banevej i Tisvildeleje)

Der vil blive afholdt loppemarked hver lørdag i perioden 12. juni – 21. august 2021, fra kl. 9.00 – 14.00.

På grund af Covid-19 situationen bliver antallet af stadepladser reduceret til ca. 40, ligesom der vil være begrænsninger for hvor mange personer der må være på Birkepladsen ad gangen.

Derfor bliver det desværre nødvendigt at opstille hegn omkring Birkepladsen, og løbende kontrollere antallet af gæster.

Af andre ændringer kan nævnes, at der kun vil blive solgt ”chancepladser” om fredagen, såfremt ikke alle pladser er solgt på forhånd.

Børn vil fortsat have mulighed for ar købe plads til en ”børneloppe-bod” på selve dagen.

Læs mere om loppemarkeder 2021 og de ændrede retningslinjer for stadeholdere under menupunktet ”Loppemarked”.

10
mar

Affaldsindsamling i Tisvilde

I weekenden d. 17. og 18. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening på den årlige affaldsindsamling i hele landet. Her samler tusindvis af frivillige borgere affald op fra naturen i deres lokalområde. Du kan også være med til at give din lokale natur en hånd.

Når den årlige affaldsindsamling løber af stablen, er det ikke kun lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening, der er i felten for at samle affald. De bakkes nemlig op af hundredvis af virksomheder, sportsforeninger, klubber og familier, som vier weekenden til at rydde op i lokalområdet. Der er indsamlinger i hele landet – og du kan også være med.

I Tisvilde har vi meget dejlig natur som vi skal passe på og derfor vil Lokalrådet gerne udbrede informationen om at man nemt kan oprette en lokal indsamling i Tisvilde og omegn på nedenstående link, hvor man vil få tilsendt bl.a affaldsposer:

https://www.affaldsindsamlingen.dk/opret-en-indsamling/

Alternativt kan man selv opleve den gode kombination af en frisk gåtur og samtidig gøre en god gerning for lokalmiljøet ved at tage sin egen pose med på sin gåtur.

På landsplan blev det sidste år til intet mindre end 53 tons affald – heriblandt 32.500 dåser.

Man kan læse mere på: https://www.affaldsindsamlingen.dk/

10
jul

Rent i Tisvilde

Skrald fylder meget i danskernes bevidsthed og danner mange overskrifter i pressen hele året og derfor gør Lokalrådet i Tisvilde nu noget ved sagen.

Sommeren er ved at være over os, og byen er allerede ved at vokse i antal og i år måske endnu mere, da de fleste holder deres ferie på hjemlige himmelstrøg.

Desværre medfører de flere mennesker også, at der smides og henlægges mere skrald på gaden, i skoven og på stranden – en torn i øjet på os alle som nyder vores UNIKKE område – både dem der bor her hele året, dem som kommer på kort visit eller alle som nyder livet i sommerhuset.

Lokalrådet har derfor i samarbejde og med stor hjælp fra den lokale ildsjæl Mette Tolstrup (Madam SKRALD) igangsat en sommerkampagne, hvor vi med plakater i lygtepæle og butiksruder samt stor frivillig indsats fra lokale borgere vil arbejde for et RENT Tisvilde i ugerne 28-30.

Vi vil gennem informationsmateriale med små foldere i butikkerne opfordre til, at vi hver især – også i denne sammenhæng – viser samfundssind. Vi vil opfordre til, at man tager sit affald med og bruge de tilgængelige skraldespande, som findes både i byen og på stranden. Vi vil desuden arbejde på, at de erhvervsdrivende vil have skraldespand stående, så der er endnu bedre muligheder for at komme af med affaldet.

Lokalrådet synes det hele falder i god tråd med at Gribskov Kommune netop har opsat nye skraldespande på Tisvildeleje strand med endnu mere plads end de gamle skraldespande.

Team Madam SKRALD – ”Rent i Lejet” søger frivillige til at gå en lille hygge runde fra Stationen og ned til den store P plads i ugerne 28-30. Du bestemmer selv dagen og tidspunktet, bare der er Rent i Lejet. Alle er velkommen til denne frivillige indsats. Henvendelse sker til mail: rentilejet@gmail.com

Lokalrådet har været så heldig at få doneret penge fra Musik i Lejet til denne sommerkampagne.

 

På vegne af

Tisvilde Lokalråd og Mette Tolstrup

15
mar

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00

Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne
Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at stille op.)
Følgende ønskede at blive en del af Lokalrådet:
Frederik Buchvald
Lone Skytte
Charlotte Timm Onø
Velkommen til de nye, vi glæder os til samarbejdet.
Lokalrådet vil herefter bestå af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Herefter tog vi en præsentations runde af nye og gamle medlemmer.
Vi gennemgik de forskellige opgaver og tanker vi arbejder med i rådet.
Der deltog 9 personer ved Borgermødet.
Mødet sluttede kl. 20:15

1 2 3
X