By

IS
10
mar

Affaldsindsamling i Tisvilde

I weekenden d. 17. og 18. april inviterer Danmarks Naturfredningsforening på den årlige affaldsindsamling i hele landet. Her samler tusindvis af frivillige borgere affald op fra naturen i deres lokalområde. Du kan også være med til at give din lokale natur en hånd.

Når den årlige affaldsindsamling løber af stablen, er det ikke kun lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening, der er i felten for at samle affald. De bakkes nemlig op af hundredvis af virksomheder, sportsforeninger, klubber og familier, som vier weekenden til at rydde op i lokalområdet. Der er indsamlinger i hele landet – og du kan også være med.

I Tisvilde har vi meget dejlig natur som vi skal passe på og derfor vil Lokalrådet gerne udbrede informationen om at man nemt kan oprette en lokal indsamling i Tisvilde og omegn på nedenstående link, hvor man vil få tilsendt bl.a affaldsposer:

https://www.affaldsindsamlingen.dk/opret-en-indsamling/

Alternativt kan man selv opleve den gode kombination af en frisk gåtur og samtidig gøre en god gerning for lokalmiljøet ved at tage sin egen pose med på sin gåtur.

På landsplan blev det sidste år til intet mindre end 53 tons affald – heriblandt 32.500 dåser.

Man kan læse mere på: https://www.affaldsindsamlingen.dk/

10
jul

Rent i Tisvilde

Skrald fylder meget i danskernes bevidsthed og danner mange overskrifter i pressen hele året og derfor gør Lokalrådet i Tisvilde nu noget ved sagen.

Sommeren er ved at være over os, og byen er allerede ved at vokse i antal og i år måske endnu mere, da de fleste holder deres ferie på hjemlige himmelstrøg.

Desværre medfører de flere mennesker også, at der smides og henlægges mere skrald på gaden, i skoven og på stranden – en torn i øjet på os alle som nyder vores UNIKKE område – både dem der bor her hele året, dem som kommer på kort visit eller alle som nyder livet i sommerhuset.

Lokalrådet har derfor i samarbejde og med stor hjælp fra den lokale ildsjæl Mette Tolstrup (Madam SKRALD) igangsat en sommerkampagne, hvor vi med plakater i lygtepæle og butiksruder samt stor frivillig indsats fra lokale borgere vil arbejde for et RENT Tisvilde i ugerne 28-30.

Vi vil gennem informationsmateriale med små foldere i butikkerne opfordre til, at vi hver især – også i denne sammenhæng – viser samfundssind. Vi vil opfordre til, at man tager sit affald med og bruge de tilgængelige skraldespande, som findes både i byen og på stranden. Vi vil desuden arbejde på, at de erhvervsdrivende vil have skraldespand stående, så der er endnu bedre muligheder for at komme af med affaldet.

Lokalrådet synes det hele falder i god tråd med at Gribskov Kommune netop har opsat nye skraldespande på Tisvildeleje strand med endnu mere plads end de gamle skraldespande.

Team Madam SKRALD – ”Rent i Lejet” søger frivillige til at gå en lille hygge runde fra Stationen og ned til den store P plads i ugerne 28-30. Du bestemmer selv dagen og tidspunktet, bare der er Rent i Lejet. Alle er velkommen til denne frivillige indsats. Henvendelse sker til mail: rentilejet@gmail.com

Lokalrådet har været så heldig at få doneret penge fra Musik i Lejet til denne sommerkampagne.

 

På vegne af

Tisvilde Lokalråd og Mette Tolstrup

15
mar

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00

Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne
Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at stille op.)
Følgende ønskede at blive en del af Lokalrådet:
Frederik Buchvald
Lone Skytte
Charlotte Timm Onø
Velkommen til de nye, vi glæder os til samarbejdet.
Lokalrådet vil herefter bestå af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Herefter tog vi en præsentations runde af nye og gamle medlemmer.
Vi gennemgik de forskellige opgaver og tanker vi arbejder med i rådet.
Der deltog 9 personer ved Borgermødet.
Mødet sluttede kl. 20:15

23
feb

Ekstraordinært borgermøde d. 27/2-2020

Ved det ordinære borgermøde den 26. januar 2020 fremlagde Lokalrådet en række justeringer af dets vedtægter som blev vedtaget.
Vi inviterer hermed til 2. behandling/godkendelse for borgere i Tisvilde som måtte fatte interesse.
Samtidig vil der være valg til de ledige pladser i Lokalrådet, hvortil der har meldt sig fire kandidater.

Vi mødes på Tisvilde bibliotek den 27. februar 2020 kl. 19-20.

Vel mødt, bestyrelsen

13
maj

Sankt Hans-fejring i Tisvildeleje

Tidligere skulle denne nat, ifølge folketroen, være ladet med en særlig kraft. Folket troede at lægeurter, der blev indsamlet Sankt Hans aften og nat, var mere kraftfulde end normalt.

Man troede også, at de hellige kilder havde en helbredende kraft når midsommernatteluften blæste. De syge valfartede derfor til de hellige kilder – som Helene Kilde – for at drikke kildevandet i håb om, at blive helbredt for deres kroniske lidelser. Der opstod det man kaldte for Kildetiden, som varede fra Sankt Hans d. 24. juni til Vor Frue dag d. 2. juli – i den tid var kildevandet helbredende.

Selv om midsommernatten bragte helbredende kildevand og kraftfulde lægeurter med sig, så var det også en nat, hvor de onde kræfter var på færde. Det siges blandt andet at heksene fløj rundt på deres kosteskaft i natten. Bålene vi tænder til Sankt Hans aften fungerede oprindeligt som vågeblus. De skulle varsle sommersolhvervet, hvor lyset vender og mørket igen er på vej. Og så skulle de holde de onde kræfter – de flyvende hekse – på afstand!

Da kristendommen vandt frem i de nordiske lande i århundredet før år 1000, overtog det kristne præsteskab begivenheden og lod den blive en fejring af Johannes Døberens fødselsdag, som angiveligt indtraf, et halvt år før Jesus blev født, altså den 24. juni.

I dag er den gamle kristne betydning trængt i baggrunden til fordel for fejringen af den lyse danske nat. Og som sædvanlig deltager Tisvildeleje i festligholdelsen af denne dato. KOM og vær med i den hyggelige tradition med båltænding på stranden i Tisvilde!

Det er altid en dejlig oplevelse at stå på stranden med det buldrende Sankt Hans bål, høre bølgerne og se de lange orange stråler spejle sig i vandet fra den nedgående sommersol.
Men HUSK at parkere ved stationen og brug dine gå-ben eller cykel til at komme ned til stranden…

Program for Sankt Hans 2019 arrangement ved Naturrummet på P-pladsen i Tisvildeleje er under udarbejdelse! Foreløbigt vides så meget:

Arrangementet STARTER ved Tisvilde Station når Veterantoget ankommer med feststemte gæster!

Hvis vejret tillader det, vil der være salg af fakler, og så går vi i samlet flok til Naturrummet! Gå med dér og vær med til at skabe ekstra fest og hygge omkring Skt. Hans-fejringen!

KONGERNES byder på fællesspisning på Eventpladsen – tilmelding tilrådes

13
maj

Er du en ildsjæl?

TISVILDE LOKALRÅD og hele TISVILDE har brug for din interesse!

MØD OP TIL BORGERMØDE OG GENERALFORSAMLING I TISVILDE LOKALRÅD 2019. SØNDAG DEN 27. JANUAR KL. 9.00 I TISVILDE IDRÆTSHUS.

TÆNK OVER, OM DET IKKE ER PÅ TIDE, AT DU SELV TRÆDER I KARAKTER OG MELDER DIG TIL AKTIVT LOKALRÅDSARBEJDE!!
ET AKTIVT OG STÆRKT LOKALRÅD ER EN STOR HJÆLP I TISVILDELEJES KAMP FOR EGEN BESTEMMELSE!!!!

Kl. 9.00
Lokalrådet byder på morgenmad.

Kl. 9.30
Lokalrådets ordinære borger-møde/generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne: årsberetning, økonomi, valg

Ca. kl. 11.00/
Og når Tisvilde så forhåbentlig har valgt sig et rigtig godt nyt lokalråd, så er det tid for vores borgmester, Anders Gerner Frost, at træde op og svare på spørgsmål, som Lokalrådet har tilsendt ham inden, så han har haft god tid til at overveje svarene. Men det kunne jo tænkes, at der blev stillet supplerende spørgsmål eller måske spørgsmål i en helt anden retning nede fra salen, – det er ikke nemt at være politiker, men Anders Gerner er klar, – og det bliver en både spændende, lærerig og morsom afslutning på et godt borgermøde 2019. Vi glæder os til at se jer, og vi glæder os til at mærke jeres aktivitetslyst, såvel til at diskutere med borgmesteren, som til at diskutere med lokalrådet, OG til at tilbyde jeres medvirken til lokalrådet eller lokalrådets nye arbejdsgrupper. Velkommen til, Ti

læs mere om efterfølgende generalforsamling på her på hjemmesiden.

13
maj

Læs dette inden du booker en stadeplads

NB!! NB!! LÆS HVAD DER STÅR HERUNDER, INDEN DU BOOKER EN STADEPLADS

TISVILDE LOKALRÅDS LOPPEMARKED, SOMMEREN 2019:

Tisvilde Lokalråd skyder årets loppemarkedssæson i gang med den store indskrivning søndag den 5. maj kl. 9 på Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., Tisvilde Bygade 37 (lige ved siden af Idrætshuset).

Da rigtig mange møder op i meget god tid og sidder i kø for at få en god plads, uddeler Lokalrådet numre fra ca. kl. 9.00. Skolegården vil være afmærket, så der ingen tvivl vil være, hvor køen starter – og vi vil gøre vores yderste for, at der ikke opstår “panik”, og nogen bliver sprunget over i køen!!

Der vil kun blive udleveret ét nummer til hver af dem, som er til stede. De, som kommer senere, må så selv tage ét (og kun ét!!!) nummer. Ordentlig og god kø-kultur er et absolut must på Tisvilde Loppemarked!! Det vil sige, at man om morgenen søndag den 5. maj, når Lokalrådet begynder at sælge stadepladser, skal fremvise en af Lokalrådets nummersedler for at blive betjent. Andre nummersedler vil være ugyldige. Det vil blive meddelt, ca. hvor mange numre der bliver betjent hver time, så man ud fra nummeret på Lokalrådets seddel kan se, hvornår man kan regne med at blive betjent. Vi regner med at være færdige med de sidste ca. kl. 12 – 12.30.
NB! Man skal være fyldt 18 for at være stadeholder, og derfor udleveres der ikke numre til unge under 18 år!

Der kan maksimalt reserveres 4 stadepladser i skoleferien og 4 stadepladser uden for skoleferien til hver person, som har et gyldigt nummer. Til skoleferien regnes ugerne 26 til 31 (begge uger incl.).

OG læg mærke til, at kortet over Birkepladsen er en smule ændret i år. Der er kommet lidt flere faste pladser til op ad hegnet mod vest, bag kaffevognen og pladserne 1 til 4. Et nyt kort vil snarest blive lagt frem her på hjemmesiden!!

En stadeplads koster 200 kr. og skal betales kontant ved bestillingen. Ikke solgte stadepladser og chancepladser sælges på loppemarkedsdagen ligeledes for 200 kr.

Børnepladser kan ikke forudbestilles og sælges kun på dagen for 20 kr. Børnepladserne er kun til børn og der må kun sælges børnenes egne ting så som legetøj, tøj og lignende.

Som noget helt nyt og moderne, har Lokalrådet får MobilePay – vores nummer er: 652303.

MEN det gammeldags fortsætter hele sommeren, når det gælder stemningen og den gode ånd på Birkepladsen: disse bevares, lørdag efter lørdag!!
Til såvel sælgere som købere, og også til dem, der bare kigger, siger vi: VELKOMMEN TIL!!

LOPPEMARKEDETS REGLER + ET PAR NYHEDER!

Vi gentager for en god ordens skyld, – men også fordi de betyder noget for os, der arrangerer – vores vigtigste regler, som indeholdes i nedenstående 6 punkter. Bagefter har vi to nyheder, som man også bør kaste et øje på, da de ikke er helt uvæsentlige:

1.Tisvilde Loppemarked er stadig et loppemarked og ikke et kræmmermarked! Det SKAL derfor være genbrugsvarer og antikviteter, der udgør den absolutte hovedpart af den enkelte stadeholders varer!!!

2.Også sidste år fik en enkelt stadeholder at vide, at hans varelager var for meget præget af nye varer, opkøbte outletvarer, importerede eller masseproducerede varer, hvorfor stadeholderen enten måtte undlade at komme, eller ændre sit varelager i retning af genbrug og/eller antikviteter.
Hvis du er i tvivl, så kontakt Lokalrådet, INDEN sæsonen går i gang!

3.Der er adgang til pladsen fra kl. 6. Alle stadepladser er på cirka 20 kvm. og er afmærket og nummereret med hvid maling. Stadeholderens varer skal være inden for det afmærkede område!
NB! Stadeholderen SKAL være på sin stadeplads SENEST kl. 8.30!!
Pladsen vil blive solgt til anden side, hvis man ikke er på plads til aftalt tid. Indbetalt stadeplads-leje vil ikke blive tilbagebetalt! Loppemarkedet lukker kl. 14 og pladsen skal være ryddet kl. 16.

4.Husk at medtage alt eget affald og ikke-solgte effekter. Vi har ikke kapacitet til at oplagre skrald i større mængder. Tag derfor venligst eget affald med. Og hjælp os med at holde pladsen ren.

5.Chancepladser kan erhverves fredag kl. 18 (præcis!!) før hver loppelørdag. Det foregår på Birkepladsen. Der er 15 pladser, og tildelingen foregår ved almindelig lodtrækning. Vinder man en plads til lørdagens loppemarked, så skal man betale med det samme.
NB! Børnepladserne sælges først fra næste morgen kl. 8 hos pladsformanden.

6.Pladsformanden er loppemarkedets hovedansvarlige, så man skal følge hans/hendes henstillinger, anvisninger og afgørelser!!

Og så er der ellers ikke flere firkantede regler, idet Lokalrådet anser det for en selvfølge, at alle stadeholdere og gæster sætter ordentlighed i højsædet og anvender/besøger loppemarkedet med positiv forståelse og et smil (gerne flere!!) og således er med til at gøre Tisvilde Loppemarked til en god og glad oplevelse for alle!!

OG SÅ DE TO NYE ÆNDRINGER:

1.Tisvilde Lokalråd har valgt at skære det sidste loppemarked fra, således at der kun er 12 loppemarkeder hvert år! Da dette års 3 sommermåneder oven i købet er udstyret med 14 lørdage, så er det i år to, der bliver skåret væk!!
De seneste år har der været meget lille interesse for det sidste marked i august, derfor har vi taget konsekvensen og “barberet” det sidste marked af.

LOPPEMARKEDERNE I 2019:

afholdes på Birkepladsen fra kl. 9 – 14 lørdagene den 1. juni, den 8. juni, den 15 juni, den 22. juni, den 29. juni, den 6. juli, den 13. juli, den 20. juli, den 27. juli, den 3. august, den 10. august og den 17. august. LÆG MÆRKE TIL: at vi slutter loppesæsonen tidligere end sidste år!!!!!

2.Tisvilde Loppemarked har også vedtaget at regulere salgsområdet bag kaffevognen, op mod plankeværket mod naboen. Det område har tidligere været brugt som ekstra pladser og har været genstand for lidt uorganiseret erhvervelse af salgsarealer, hvilket har medført, at enkelte har klaget og ment, at de ligeså godt kunne have været solgt som chancepladser. Nu bliver dette areal inddraget og gjort til ordinære pladser, og et ekstra lille salgsgade bliver etableret mellem disse pladser og de foranliggende.
Kortet over pladsen vil følgelig blive revideret, og kan snarest ses på hjemmesiden.

BOOKING EFTER DEN 5. MAJ OG INDTIL DET FØRSTE LOPPEMARKED:

EFTER søndag den 5. maj, hvor den store, officielle indskrivning finder sted på Tisvilde Skole, så kan man fra mandag den 6. maj og hele resten af maj måned købe resterende pladser ved henvendelse til e-mail: email

BOOKING EFTER den 1. JUNI:

Efter den 1. juni kan resterende pladser KUN købes hos pladsformanden på loppemarkedet på alle loppe-lørdage efter kl. 10.00.

15 CHANCEPLADSER:

Foranlediget af den megen snak frem og tilbage om “forkert måde”, “uretfærdigt” og “det står ingen steder”, har Lokalrådet besluttet at anvende en meget enkel og effektiv måde til at fordele de 15 chance-pladser: LODTRÆKNING.
Det foregår således: hver fredag inden et loppemarked, første gang fredag den 1. juni, skal de, der ønsker en chanceplads, møde op på sædvanlig vis kl. 18 på Birkepladsen. Og man behøver ikke at komme tidligt, for alle fremmødte har lige stor chance for at få en plads.
Loppemarkedets pladsformand vil så bede de fremmødte om fra en pose at trække en bordtennisbold, hvorpå der med et tal er angivet, om man har fået en plads til dagen efter, og i givet fald hvilket nummer. Er der flere end 15, der møder frem, vil der være risiko for at trække en bordtennisbold uden et tal påskrevet, hvilket er lig med et nittelod, som betyder at man ikke har fået en chance-plads den lørdag.
NB!! NYT!! De, som har haft lodtrækningsheld og har vundet en stadeplads, skal om fredagen umiddelbart efter lodtrækningen betale 200 kroner for stadepladsen!! dette for at undgå, at vinderne evt. vælger ikke at komme næste morgen og derved efterlader en plads tom, – til stor ærgrelse for de, der dagen inden trak en nitte!
I forbindelse med betaling gør vi opmærksom på, at byen ikke længere har en hæveautomat, og at vi ikke kan tage imod kortbetaling eller Mobile Pay. så derfor: HUSK KONTANTER!!
De, som trækker et nittelod, kan overveje, om de vil tage chancen og møde op lørdag morgen for at se, om der skulle være ledige stadepladser, når klokken er blevet 8.30, hvor vi sælger de pladser, som ikke er blevet taget i brug inden dette tidspunkt, fordi stadeholderen ikke er dukket op.
PS! Vi tager selvfølgelig meget gerne mod afbud, hvis man på forhånd ved, at man er forhindret i at benytte en forudbestilt plads!!

BØRNEPLADSER:

Børnepladser kan ikke forudbestilles og sælges kun på dagen for 20 kroner. Børnepladserne er kun til børn, og der må kun sælges børnenes egne ting så som legetøj, børnetøj og lignende.

13
maj

Indkaldelse til årligt ordinære borgermøde samt tre andre borgermøder

BORGERMØDE No. 1 I IDRÆTSHUSET, søndag den 27. januar:

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

BORGERMØDE No. 2 I IDRÆTSHUSET, tirsdag d. 19. februar:

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

BORGERMØDE No. 3 I IDRÆTSHUSET, tirsdag d. 5. marts
Vedr. brugere og brugergrupper af Tisvilde Hegn

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

BORGERMØDE No 4 i IDRÆTSHUSET, Søndag den 31. marts kl. 15.00

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

1 2
X