Day

december 8, 2023
08
dec

Indkaldelse til ordinært borgermøde 2024

Tisvilde Lokalråd indkalder til ordinært borgermøde i Tisvilde Idrætshus søndag d. 28. januar 2024 kl. 10.00

Vi inviterer til morgenmad, kaffe og the, og herefter starter generalforsamlingen.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023
  • Valg af medlemmer til Tisvilde Lokalråd
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der som vanligt være dialog om et aktuelt emne for Tisvilde.