Ordinært borgermøde den 29. jaunar 2017

Mødet finder sted i Tisvilde Idrætshus søndag den 29. januar 2017 fra kl. 9 – 12 og afholdes således:

Kl. 9.00: Lokalrådet byder på morgenmad
Kl. 9.30: Lokalrådets årsmøde/ generalforsamling ifølge vedtægterne med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Forslag til planer for det kommende år.
Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne.
Valg af 3 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt.
Evt. forslag til dagsordenen skal være lokalrådets formand Lis Freisner i hænde senest 14 dage inden mødet, og rettes til email

Kl. 10.30 vil 6 byrådspolitikere svare på 5 forud stillede spørgsmål fra Tisvilde Lokalråd. Mulighed for debat bagefter.
HELE TISVILDELEJE ER INVITERET

KOM & VÆR MED, – DET ER DIN BY!!
VÆR AKTIV I DIN BY: kom til borgermøde!!
VÆR mere AKTIV I DIN BY: Tag del i lokalråds-arbejdet.
Lokalrådet mangler aktive! Er det noget for dig?

NB! Se referat af mødet i mappen “Referater”

Related Posts

X