Referat fra Borgermødet den 19. februar 2019 – om MIL

Referat fra Lokalrådets Borgermøde den 19. februar, 2019

Idrætshuset blev fyldt helt op, da vi nærmede os kl. 19.00 – starttidspunktet for vores borgermøde: omkring 150 mennesker var mødt op. Heriblandt flere pressefolk.

Det var et lukket møde, hvor vi havde specificeret, hvem de indkaldte var: borgere i Tisvilde, foreninger hjemmehørende i Tisvilde, erhvervsliv hjemmehørende i Tisvilde, samt repræsentanter for MIL og for Gribskov Kommune. Lokalrådet havde på forhånd besluttet at pressen IKKE skulle have adgang – vi ønskede at beskytte de, der var mødt frem, så de frit kunne fortælle, hvad de havde på hjerte – uden at frygte at de efterfølgende skulle blive fremstillet i nogle medier. Men da flere personer insisterede på, at pressen skulle være til stede, tog vi en hurtig afstemning, der klart viste, at det ville være OK at invitere pressen ind!

Herefter bød Lokalrådets formand, Claus Sabroe, velkommen til ALLE og gav mikrofonen til John Kofoed, der gladeligt sang for på sangen ’Åh Tisvildeleje’ – hvorefter ordet blev givet videre til aftenens facilitator og ordstyrer, Anna Porse Nielsen.

Anna er Adm. Direktør i Seismonaut A/S, og hun styrede mødet yderst professionelt. Alle, der ønskede det, fik lov til at få ordet – og hvis der blev stillet spørgsmål fra salen, var der også afsat tid til at det kunne blive ’givet svar på tiltale. Alt forløb i en god og konstruktiv tone. Under hele aftenen samlede Anna op på kommentarer, spørgsmål og svar. Og til alle sidst opfordrede hun til at man – helt anonymt – kunne skrive et særligt ønske, man havde til Musik i Lejet, på et blankt kort, der så blev afleveret til hende.

Mødet sluttede som planlagt kl. 22.00 – med klapsalver!

Efterfølgende har Anna sendt os sine notater og anbefalinger til hvordan vi kan arbejde videre med de input, vi har fået. – Vores næste skridt er, at vi har inviteret bestyrelsen fra Musik i Lejet til at mødes med os, så vi sammen kan gennemgå disse ønsker og opfordringer. Senere vil vi invitere repræsentanter fra Gribskov Kommune til et lignende møde.

Tisvilde Lokalråd
Marts 2019

Related Posts

X