By

IS
15
mar

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00

Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne
Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at stille op.)
Følgende ønskede at blive en del af Lokalrådet:
Frederik Buchvald
Lone Skytte
Charlotte Timm Onø
Velkommen til de nye, vi glæder os til samarbejdet.
Lokalrådet vil herefter bestå af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Herefter tog vi en præsentations runde af nye og gamle medlemmer.
Vi gennemgik de forskellige opgaver og tanker vi arbejder med i rådet.
Der deltog 9 personer ved Borgermødet.
Mødet sluttede kl. 20:15

23
feb

Ekstraordinært borgermøde d. 27/2-2020

Ved det ordinære borgermøde den 26. januar 2020 fremlagde Lokalrådet en række justeringer af dets vedtægter som blev vedtaget.
Vi inviterer hermed til 2. behandling/godkendelse for borgere i Tisvilde som måtte fatte interesse.
Samtidig vil der være valg til de ledige pladser i Lokalrådet, hvortil der har meldt sig fire kandidater.

Vi mødes på Tisvilde bibliotek den 27. februar 2020 kl. 19-20.

Vel mødt, bestyrelsen

13
maj

Sankt Hans-fejring i Tisvildeleje

Tidligere skulle denne nat, ifølge folketroen, være ladet med en særlig kraft. Folket troede at lægeurter, der blev indsamlet Sankt Hans aften og nat, var mere kraftfulde end normalt.

Man troede også, at de hellige kilder havde en helbredende kraft når midsommernatteluften blæste. De syge valfartede derfor til de hellige kilder – som Helene Kilde – for at drikke kildevandet i håb om, at blive helbredt for deres kroniske lidelser. Der opstod det man kaldte for Kildetiden, som varede fra Sankt Hans d. 24. juni til Vor Frue dag d. 2. juli – i den tid var kildevandet helbredende.

Selv om midsommernatten bragte helbredende kildevand og kraftfulde lægeurter med sig, så var det også en nat, hvor de onde kræfter var på færde. Det siges blandt andet at heksene fløj rundt på deres kosteskaft i natten. Bålene vi tænder til Sankt Hans aften fungerede oprindeligt som vågeblus. De skulle varsle sommersolhvervet, hvor lyset vender og mørket igen er på vej. Og så skulle de holde de onde kræfter – de flyvende hekse – på afstand!

Da kristendommen vandt frem i de nordiske lande i århundredet før år 1000, overtog det kristne præsteskab begivenheden og lod den blive en fejring af Johannes Døberens fødselsdag, som angiveligt indtraf, et halvt år før Jesus blev født, altså den 24. juni.

I dag er den gamle kristne betydning trængt i baggrunden til fordel for fejringen af den lyse danske nat. Og som sædvanlig deltager Tisvildeleje i festligholdelsen af denne dato. KOM og vær med i den hyggelige tradition med båltænding på stranden i Tisvilde!

Det er altid en dejlig oplevelse at stå på stranden med det buldrende Sankt Hans bål, høre bølgerne og se de lange orange stråler spejle sig i vandet fra den nedgående sommersol.
Men HUSK at parkere ved stationen og brug dine gå-ben eller cykel til at komme ned til stranden…

Program for Sankt Hans 2019 arrangement ved Naturrummet på P-pladsen i Tisvildeleje er under udarbejdelse! Foreløbigt vides så meget:

Arrangementet STARTER ved Tisvilde Station når Veterantoget ankommer med feststemte gæster!

Hvis vejret tillader det, vil der være salg af fakler, og så går vi i samlet flok til Naturrummet! Gå med dér og vær med til at skabe ekstra fest og hygge omkring Skt. Hans-fejringen!

KONGERNES byder på fællesspisning på Eventpladsen – tilmelding tilrådes

13
maj

Er du en ildsjæl?

TISVILDE LOKALRÅD og hele TISVILDE har brug for din interesse!

MØD OP TIL BORGERMØDE OG GENERALFORSAMLING I TISVILDE LOKALRÅD 2019. SØNDAG DEN 27. JANUAR KL. 9.00 I TISVILDE IDRÆTSHUS.

TÆNK OVER, OM DET IKKE ER PÅ TIDE, AT DU SELV TRÆDER I KARAKTER OG MELDER DIG TIL AKTIVT LOKALRÅDSARBEJDE!!
ET AKTIVT OG STÆRKT LOKALRÅD ER EN STOR HJÆLP I TISVILDELEJES KAMP FOR EGEN BESTEMMELSE!!!!

Kl. 9.00
Lokalrådet byder på morgenmad.

Kl. 9.30
Lokalrådets ordinære borger-møde/generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne: årsberetning, økonomi, valg

Ca. kl. 11.00/
Og når Tisvilde så forhåbentlig har valgt sig et rigtig godt nyt lokalråd, så er det tid for vores borgmester, Anders Gerner Frost, at træde op og svare på spørgsmål, som Lokalrådet har tilsendt ham inden, så han har haft god tid til at overveje svarene. Men det kunne jo tænkes, at der blev stillet supplerende spørgsmål eller måske spørgsmål i en helt anden retning nede fra salen, – det er ikke nemt at være politiker, men Anders Gerner er klar, – og det bliver en både spændende, lærerig og morsom afslutning på et godt borgermøde 2019. Vi glæder os til at se jer, og vi glæder os til at mærke jeres aktivitetslyst, såvel til at diskutere med borgmesteren, som til at diskutere med lokalrådet, OG til at tilbyde jeres medvirken til lokalrådet eller lokalrådets nye arbejdsgrupper. Velkommen til, Ti

læs mere om efterfølgende generalforsamling på her på hjemmesiden.

13
maj

Læs dette inden du booker en stadeplads

NB!! NB!! LÆS HVAD DER STÅR HERUNDER, INDEN DU BOOKER EN STADEPLADS

TISVILDE LOKALRÅDS LOPPEMARKED, SOMMEREN 2019:

Tisvilde Lokalråd skyder årets loppemarkedssæson i gang med den store indskrivning søndag den 5. maj kl. 9 på Sankt Helene Skole, Tisvilde afd., Tisvilde Bygade 37 (lige ved siden af Idrætshuset).

Da rigtig mange møder op i meget god tid og sidder i kø for at få en god plads, uddeler Lokalrådet numre fra ca. kl. 9.00. Skolegården vil være afmærket, så der ingen tvivl vil være, hvor køen starter – og vi vil gøre vores yderste for, at der ikke opstår “panik”, og nogen bliver sprunget over i køen!!

Der vil kun blive udleveret ét nummer til hver af dem, som er til stede. De, som kommer senere, må så selv tage ét (og kun ét!!!) nummer. Ordentlig og god kø-kultur er et absolut must på Tisvilde Loppemarked!! Det vil sige, at man om morgenen søndag den 5. maj, når Lokalrådet begynder at sælge stadepladser, skal fremvise en af Lokalrådets nummersedler for at blive betjent. Andre nummersedler vil være ugyldige. Det vil blive meddelt, ca. hvor mange numre der bliver betjent hver time, så man ud fra nummeret på Lokalrådets seddel kan se, hvornår man kan regne med at blive betjent. Vi regner med at være færdige med de sidste ca. kl. 12 – 12.30.
NB! Man skal være fyldt 18 for at være stadeholder, og derfor udleveres der ikke numre til unge under 18 år!

Der kan maksimalt reserveres 4 stadepladser i skoleferien og 4 stadepladser uden for skoleferien til hver person, som har et gyldigt nummer. Til skoleferien regnes ugerne 26 til 31 (begge uger incl.).

OG læg mærke til, at kortet over Birkepladsen er en smule ændret i år. Der er kommet lidt flere faste pladser til op ad hegnet mod vest, bag kaffevognen og pladserne 1 til 4. Et nyt kort vil snarest blive lagt frem her på hjemmesiden!!

En stadeplads koster 200 kr. og skal betales kontant ved bestillingen. Ikke solgte stadepladser og chancepladser sælges på loppemarkedsdagen ligeledes for 200 kr.

Børnepladser kan ikke forudbestilles og sælges kun på dagen for 20 kr. Børnepladserne er kun til børn og der må kun sælges børnenes egne ting så som legetøj, tøj og lignende.

Som noget helt nyt og moderne, har Lokalrådet får MobilePay – vores nummer er: 652303.

MEN det gammeldags fortsætter hele sommeren, når det gælder stemningen og den gode ånd på Birkepladsen: disse bevares, lørdag efter lørdag!!
Til såvel sælgere som købere, og også til dem, der bare kigger, siger vi: VELKOMMEN TIL!!

LOPPEMARKEDETS REGLER + ET PAR NYHEDER!

Vi gentager for en god ordens skyld, – men også fordi de betyder noget for os, der arrangerer – vores vigtigste regler, som indeholdes i nedenstående 6 punkter. Bagefter har vi to nyheder, som man også bør kaste et øje på, da de ikke er helt uvæsentlige:

1.Tisvilde Loppemarked er stadig et loppemarked og ikke et kræmmermarked! Det SKAL derfor være genbrugsvarer og antikviteter, der udgør den absolutte hovedpart af den enkelte stadeholders varer!!!

2.Også sidste år fik en enkelt stadeholder at vide, at hans varelager var for meget præget af nye varer, opkøbte outletvarer, importerede eller masseproducerede varer, hvorfor stadeholderen enten måtte undlade at komme, eller ændre sit varelager i retning af genbrug og/eller antikviteter.
Hvis du er i tvivl, så kontakt Lokalrådet, INDEN sæsonen går i gang!

3.Der er adgang til pladsen fra kl. 6. Alle stadepladser er på cirka 20 kvm. og er afmærket og nummereret med hvid maling. Stadeholderens varer skal være inden for det afmærkede område!
NB! Stadeholderen SKAL være på sin stadeplads SENEST kl. 8.30!!
Pladsen vil blive solgt til anden side, hvis man ikke er på plads til aftalt tid. Indbetalt stadeplads-leje vil ikke blive tilbagebetalt! Loppemarkedet lukker kl. 14 og pladsen skal være ryddet kl. 16.

4.Husk at medtage alt eget affald og ikke-solgte effekter. Vi har ikke kapacitet til at oplagre skrald i større mængder. Tag derfor venligst eget affald med. Og hjælp os med at holde pladsen ren.

5.Chancepladser kan erhverves fredag kl. 18 (præcis!!) før hver loppelørdag. Det foregår på Birkepladsen. Der er 15 pladser, og tildelingen foregår ved almindelig lodtrækning. Vinder man en plads til lørdagens loppemarked, så skal man betale med det samme.
NB! Børnepladserne sælges først fra næste morgen kl. 8 hos pladsformanden.

6.Pladsformanden er loppemarkedets hovedansvarlige, så man skal følge hans/hendes henstillinger, anvisninger og afgørelser!!

Og så er der ellers ikke flere firkantede regler, idet Lokalrådet anser det for en selvfølge, at alle stadeholdere og gæster sætter ordentlighed i højsædet og anvender/besøger loppemarkedet med positiv forståelse og et smil (gerne flere!!) og således er med til at gøre Tisvilde Loppemarked til en god og glad oplevelse for alle!!

OG SÅ DE TO NYE ÆNDRINGER:

1.Tisvilde Lokalråd har valgt at skære det sidste loppemarked fra, således at der kun er 12 loppemarkeder hvert år! Da dette års 3 sommermåneder oven i købet er udstyret med 14 lørdage, så er det i år to, der bliver skåret væk!!
De seneste år har der været meget lille interesse for det sidste marked i august, derfor har vi taget konsekvensen og “barberet” det sidste marked af.

LOPPEMARKEDERNE I 2019:

afholdes på Birkepladsen fra kl. 9 – 14 lørdagene den 1. juni, den 8. juni, den 15 juni, den 22. juni, den 29. juni, den 6. juli, den 13. juli, den 20. juli, den 27. juli, den 3. august, den 10. august og den 17. august. LÆG MÆRKE TIL: at vi slutter loppesæsonen tidligere end sidste år!!!!!

2.Tisvilde Loppemarked har også vedtaget at regulere salgsområdet bag kaffevognen, op mod plankeværket mod naboen. Det område har tidligere været brugt som ekstra pladser og har været genstand for lidt uorganiseret erhvervelse af salgsarealer, hvilket har medført, at enkelte har klaget og ment, at de ligeså godt kunne have været solgt som chancepladser. Nu bliver dette areal inddraget og gjort til ordinære pladser, og et ekstra lille salgsgade bliver etableret mellem disse pladser og de foranliggende.
Kortet over pladsen vil følgelig blive revideret, og kan snarest ses på hjemmesiden.

BOOKING EFTER DEN 5. MAJ OG INDTIL DET FØRSTE LOPPEMARKED:

EFTER søndag den 5. maj, hvor den store, officielle indskrivning finder sted på Tisvilde Skole, så kan man fra mandag den 6. maj og hele resten af maj måned købe resterende pladser ved henvendelse til e-mail: email

BOOKING EFTER den 1. JUNI:

Efter den 1. juni kan resterende pladser KUN købes hos pladsformanden på loppemarkedet på alle loppe-lørdage efter kl. 10.00.

15 CHANCEPLADSER:

Foranlediget af den megen snak frem og tilbage om “forkert måde”, “uretfærdigt” og “det står ingen steder”, har Lokalrådet besluttet at anvende en meget enkel og effektiv måde til at fordele de 15 chance-pladser: LODTRÆKNING.
Det foregår således: hver fredag inden et loppemarked, første gang fredag den 1. juni, skal de, der ønsker en chanceplads, møde op på sædvanlig vis kl. 18 på Birkepladsen. Og man behøver ikke at komme tidligt, for alle fremmødte har lige stor chance for at få en plads.
Loppemarkedets pladsformand vil så bede de fremmødte om fra en pose at trække en bordtennisbold, hvorpå der med et tal er angivet, om man har fået en plads til dagen efter, og i givet fald hvilket nummer. Er der flere end 15, der møder frem, vil der være risiko for at trække en bordtennisbold uden et tal påskrevet, hvilket er lig med et nittelod, som betyder at man ikke har fået en chance-plads den lørdag.
NB!! NYT!! De, som har haft lodtrækningsheld og har vundet en stadeplads, skal om fredagen umiddelbart efter lodtrækningen betale 200 kroner for stadepladsen!! dette for at undgå, at vinderne evt. vælger ikke at komme næste morgen og derved efterlader en plads tom, – til stor ærgrelse for de, der dagen inden trak en nitte!
I forbindelse med betaling gør vi opmærksom på, at byen ikke længere har en hæveautomat, og at vi ikke kan tage imod kortbetaling eller Mobile Pay. så derfor: HUSK KONTANTER!!
De, som trækker et nittelod, kan overveje, om de vil tage chancen og møde op lørdag morgen for at se, om der skulle være ledige stadepladser, når klokken er blevet 8.30, hvor vi sælger de pladser, som ikke er blevet taget i brug inden dette tidspunkt, fordi stadeholderen ikke er dukket op.
PS! Vi tager selvfølgelig meget gerne mod afbud, hvis man på forhånd ved, at man er forhindret i at benytte en forudbestilt plads!!

BØRNEPLADSER:

Børnepladser kan ikke forudbestilles og sælges kun på dagen for 20 kroner. Børnepladserne er kun til børn, og der må kun sælges børnenes egne ting så som legetøj, børnetøj og lignende.

13
maj

Indkaldelse til årligt ordinære borgermøde samt tre andre borgermøder

BORGERMØDE No. 1 I IDRÆTSHUSET, søndag den 27. januar:

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

BORGERMØDE No. 2 I IDRÆTSHUSET, tirsdag d. 19. februar:

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

BORGERMØDE No. 3 I IDRÆTSHUSET, tirsdag d. 5. marts
Vedr. brugere og brugergrupper af Tisvilde Hegn

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

BORGERMØDE No 4 i IDRÆTSHUSET, Søndag den 31. marts kl. 15.00

NB: Dette Borgermøde har været afholdt – se referat under “Referater / Borgermøder”

13
maj

Referat fra Borgermødet den 19. februar 2019 – om MIL

Referat fra Lokalrådets Borgermøde den 19. februar, 2019

Idrætshuset blev fyldt helt op, da vi nærmede os kl. 19.00 – starttidspunktet for vores borgermøde: omkring 150 mennesker var mødt op. Heriblandt flere pressefolk.

Det var et lukket møde, hvor vi havde specificeret, hvem de indkaldte var: borgere i Tisvilde, foreninger hjemmehørende i Tisvilde, erhvervsliv hjemmehørende i Tisvilde, samt repræsentanter for MIL og for Gribskov Kommune. Lokalrådet havde på forhånd besluttet at pressen IKKE skulle have adgang – vi ønskede at beskytte de, der var mødt frem, så de frit kunne fortælle, hvad de havde på hjerte – uden at frygte at de efterfølgende skulle blive fremstillet i nogle medier. Men da flere personer insisterede på, at pressen skulle være til stede, tog vi en hurtig afstemning, der klart viste, at det ville være OK at invitere pressen ind!

Herefter bød Lokalrådets formand, Claus Sabroe, velkommen til ALLE og gav mikrofonen til John Kofoed, der gladeligt sang for på sangen ’Åh Tisvildeleje’ – hvorefter ordet blev givet videre til aftenens facilitator og ordstyrer, Anna Porse Nielsen.

Anna er Adm. Direktør i Seismonaut A/S, og hun styrede mødet yderst professionelt. Alle, der ønskede det, fik lov til at få ordet – og hvis der blev stillet spørgsmål fra salen, var der også afsat tid til at det kunne blive ’givet svar på tiltale. Alt forløb i en god og konstruktiv tone. Under hele aftenen samlede Anna op på kommentarer, spørgsmål og svar. Og til alle sidst opfordrede hun til at man – helt anonymt – kunne skrive et særligt ønske, man havde til Musik i Lejet, på et blankt kort, der så blev afleveret til hende.

Mødet sluttede som planlagt kl. 22.00 – med klapsalver!

Efterfølgende har Anna sendt os sine notater og anbefalinger til hvordan vi kan arbejde videre med de input, vi har fået. – Vores næste skridt er, at vi har inviteret bestyrelsen fra Musik i Lejet til at mødes med os, så vi sammen kan gennemgå disse ønsker og opfordringer. Senere vil vi invitere repræsentanter fra Gribskov Kommune til et lignende møde.

Tisvilde Lokalråd
Marts 2019

13
maj

ÅBENT BREV til Naturstyrelsen Nordsjælland

Til Naturstyrelsen Nordsjælland

I Tisvilde Lokalråd, der repræsenterer borgerne i 3220 Tisvilde og dermed en stor del af den befolkning, der er nabo til og daglige brugere af Tisvilde Hegn, har vi, som I ved, fulgt debatten omkring brugen af Tisvilde Hegn, herunder dens, i disse år voldsomt stigende, benyttelse som udfoldelsesplads for forskellige af fritidskulturens udtryksformer.

Vel vidende, at Tisvilde Lokalråd ikke har nogen formel demokratisk kompetance, så har vi i sagens natur ikke haft nogen reel indflydelse på den proces, der nu er i færd med at omdanne ”vores” skov. Vi har derimod luftet den stemning, vi fornemmer som gældende for majoriteten af byens borgere.

I forbindelse med den kontakt med Naturstyrelsen, som vi har haft omkring motionsidrættens indtog i ”vores” skov, blev vi, som afslutning på den skriftlige kommunikation, sammen med DOF og Naturfrednings-foreningen indkaldt til et informationsmøde på Ostrupgård i Græsted, for at blive orienteret om Naturstyrelsens belutning for anvendelsen af skoven som rekreationsplads for MTB-cyklister. Vi var udmærket klar over, at vi selvfølgelig havde udtaleret, men ikke nogen form for egentlig indflydelse på projektet, og vi betingede os inden mødet, at vi ikke efterfølgende ville blive anvendt i medierne som en medbesluttende deltager i projektet, og derved skulle fremstå som garant for legitimiteten af projektet på vegne af hele Tisvildeleje. Dette fordi vi ikke havde været en del af hverken planlægnings- eller beslutningsfasen, – hvortil udelukkende fritidssportens organisationer og klubber var inviteret.

I et senere svarbrev fra skovrider Jens Bjerregaard Christensen til Foreningen af grundejere i Tibirke Bakker bliver vi imidlertid alligevel brugt på en måde, så det kommer til at fremstå som om, vi har deltaget i planlægningen af projektet.
Vi ønsker at gøre indsigelse herimod og beder om, at det fremover udtrykkeligt bliver forklaret, at vi IKKE har deltaget på anden måde end som modtager af informationer.

Derudover må vi gentage, at vi med stigende bekymring har set, at skoven fyldes med flere og flere motionister på cykel og på løbende fod, samt at vi har noteret, at der fra Naturstyrelsens side gives tilladelse til flere og flere store stævner med hundredvis af deltagere og officials.

Og vi har noteret, at de spor, som vi blev orienteret om ved mødet på Ostrupgaard, og som netop nu er under udarbejdelse, noterer vi er blevet udvidet til at strække sig ud over 27 km, hvilket er ganske meget i en skov, som er ca. 5 x 5 km.

Inden vi fortsætter, skal vi dog lige gøre plads til at sige, at vi fuldt og helt anerkender motionsidrættens berettigelse i dagligdagen anno 2017, og således også i ”vores” skov. Vi må ydermere vedstå, at have haft et udmærket samarbejde med den lokale MTB-klub, hvis uegennyttige arbejde med at fremme sporten og få unge og ældre interesseret i at dyrke mere motion, vi fuldt ud anerkender.

Vanskelighederne opstår i vægtningen af de enkelte interessers andele i brugen af skoven. Vi har tidligere udtalt og vil vedblivende udtale vores frygt for, at skoven vil fortrænge dyre- og fuglelivet og skovens almindelige spadserende gæster af slægten homo sapiens. Vi frygter, at skoven vil få status af motionsreservat og langsomt blive ødelagt og nedslidt. Tisvilde Hegn er med sin sandbund en yderst ømtålelig biotop, som vil kunne nedslides hurtigere end mange andre skove, og ydermere rummer skoven sjældne kulturskatte af historisk værdi, ikke mindst gravhøjene, der såfremt de i nogle år yderligere anvendes som cykelbane, vil blive forvandlet til almindelige, kedelige knolder i skovens geografi.
Vi har hørt sagt fra Naturstyrelsen, at alle arrangementer og hverdaglig aktivitet vil være overladt til den enkelte gruppes eller den enkelte udøvers selvjustits, idet Naturstyrelsen ikke har nogen mulighed for kontrol af arrangementer og aktiviteter i sit budget, og dette gør os ganske bekymrede, idet vi ser såvel aktiviteter som spor overalt i skoven, også på steder, som Naturstyrelsen på sin hjemmeside beder om, ikke bliver brugt som motionsterræn. Der cykles (og rides og løbes) i klitter og på strand-enge, og de steder, hvor Naturstyrelsen har anlagt trapper, cykles der blot ved siden af trapperne, og Kystvagtstien og gravhøjene bruges fortsat som spændende momenter i træningsrunderne. For os at se, så bredes ”sporene” ud, og skoven tages i brug, hvor den kan give udfordringer og derigennem formindskes hensynet til almenvellet, dyrelivet og skovens almindelige brugere. Kort sagt, er det tydeligt at se effekten af motionsidrættens kolossale udbredelse på skovens dyreliv og bundforhold!
Vi noterer, at der ikke endnu forekommer nogen adfærdsregulerende skiltning på de 4 af Naturstyrelsen nævnte indgange til skoven for motionsdyrkende, og selv Naturstyrelsen har medgivet at ca. 20% af de motionsdyrkende må forventes ikke at ville overholde gængse gældende regler, således som f.eks. den lokale MTB-klub underviser sine medlemmer i. Som et minimum burde en form for adfærdskodex være synligt for alle på flere steder i skovens udkant, så man havde noget at pege på og/eller henvise til, dersom man stødte på motionsdyrkende, der ikke overholdt de regler, der er opsat på Naturstyrelsens hjemmeside.

Idet vi anerkender motionsidrættens berettigelse, også i ”vores” skov, må vi dog alligevel gøre indsigelse mod en efterhånden alt for udbredt brug. Vi kan være bekymrede over, at der gives lov næsten ad libitum, og de steder, hvor der lægges reguleringer ud, følges der ikke op med nogen form for kontrol.

Vi er selvfølgelig også udmærket klar over, at dette problem ikke er begrænset til at gælde for bevoksning, dyr og mennesker i Tisvilde hegn, men er et stort set landsdækkende diskussionsemne. Vi forestiller os, at man fra ansvarshavende myndigheders side tager denne diskussion alvorligt og finder en fuldgyldig, heldækkende og langtidsgældende løsning for hele området, herunder Tisvilde Hegn.

Desuden kunne vi lokalt godt tænke os, at det var muligt – eventuelt via en form for kalender – at orientere sig om, hvornår ”vores” skov var optaget af større konkurrencer/events/ motionsløb, så man kunne indrette egne aktiviteter efter dette.

Tisvilde Lokalråd

1 2 3
X