Category

Nyheder
10
jul

Rent i Tisvilde

Skrald fylder meget i danskernes bevidsthed og danner mange overskrifter i pressen hele året og derfor gør Lokalrådet i Tisvilde nu noget ved sagen.

Sommeren er ved at være over os, og byen er allerede ved at vokse i antal og i år måske endnu mere, da de fleste holder deres ferie på hjemlige himmelstrøg.

Desværre medfører de flere mennesker også, at der smides og henlægges mere skrald på gaden, i skoven og på stranden – en torn i øjet på os alle som nyder vores UNIKKE område – både dem der bor her hele året, dem som kommer på kort visit eller alle som nyder livet i sommerhuset.

Lokalrådet har derfor i samarbejde og med stor hjælp fra den lokale ildsjæl Mette Tolstrup (Madam SKRALD) igangsat en sommerkampagne, hvor vi med plakater i lygtepæle og butiksruder samt stor frivillig indsats fra lokale borgere vil arbejde for et RENT Tisvilde i ugerne 28-30.

Vi vil gennem informationsmateriale med små foldere i butikkerne opfordre til, at vi hver især – også i denne sammenhæng – viser samfundssind. Vi vil opfordre til, at man tager sit affald med og bruge de tilgængelige skraldespande, som findes både i byen og på stranden. Vi vil desuden arbejde på, at de erhvervsdrivende vil have skraldespand stående, så der er endnu bedre muligheder for at komme af med affaldet.

Lokalrådet synes det hele falder i god tråd med at Gribskov Kommune netop har opsat nye skraldespande på Tisvildeleje strand med endnu mere plads end de gamle skraldespande.

Team Madam SKRALD – ”Rent i Lejet” søger frivillige til at gå en lille hygge runde fra Stationen og ned til den store P plads i ugerne 28-30. Du bestemmer selv dagen og tidspunktet, bare der er Rent i Lejet. Alle er velkommen til denne frivillige indsats. Henvendelse sker til mail: rentilejet@gmail.com

Lokalrådet har været så heldig at få doneret penge fra Musik i Lejet til denne sommerkampagne.

 

På vegne af

Tisvilde Lokalråd og Mette Tolstrup

15
mar

Ekstraordinært borgermøde 27-02-2020

Mødet startede kl. 19:00

Formanden konstaterede at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne
Punkt 1. Vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 2. valg af medlemmer til Lokalrådet (Vi havde fået bemyndigelse til at tage dette punkt op på den ordinære generalforsamling da der ved den lejlighed ikke var nogle i forsamlingen der ønskede at stille op.)
Følgende ønskede at blive en del af Lokalrådet:
Frederik Buchvald
Lone Skytte
Charlotte Timm Onø
Velkommen til de nye, vi glæder os til samarbejdet.
Lokalrådet vil herefter bestå af 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Herefter tog vi en præsentations runde af nye og gamle medlemmer.
Vi gennemgik de forskellige opgaver og tanker vi arbejder med i rådet.
Der deltog 9 personer ved Borgermødet.
Mødet sluttede kl. 20:15

23
feb

Ekstraordinært borgermøde d. 27/2-2020

Ved det ordinære borgermøde den 26. januar 2020 fremlagde Lokalrådet en række justeringer af dets vedtægter som blev vedtaget.
Vi inviterer hermed til 2. behandling/godkendelse for borgere i Tisvilde som måtte fatte interesse.
Samtidig vil der være valg til de ledige pladser i Lokalrådet, hvortil der har meldt sig fire kandidater.

Vi mødes på Tisvilde bibliotek den 27. februar 2020 kl. 19-20.

Vel mødt, bestyrelsen

1 2
X